Log in
en | nl | fr

Process Innovation

Welcome to Process Innovation
You entered the website of the main process innovation knowledge networks of The Netherlands.
Welcome! The networks are industry driven and aim at making industry more sustainable and making better products.

----

Welkom bij Process Innovation
U bent nu op de website van de belangrijkste procesinnovatie kennisnetwerken van Nederland.
Welkom! Vanuit een industriële vraag streven de netwerken naar een duurzame industrie met betere producten.

Question, suggestion or idea?
If you have a question about how to either make your production process more sustainable, or a technology to do that, or a project in mind to develop more sustainable processes, please drop it in the box "drop your idea". One of the chairmen of the networks will react quickly.

The knowledge networks
Though focusing on different topics, all three networks have in common to transfer and implement knowledge and technologies with the purpose of reducing energy and water consumption, increasing resource efficiency, reducing emissions and improving product quality with more sustainable production facilities.

Process industry is all industry, that one way or another processes materials: oil & gas, chemicals, pharmaceuticals, food & beverage, biotechnology, bio-based materials, pulp & paper, waste etc. From SME to multinational. The three innovation networks are important for all these industries.

Please explore: NL GUTS deals with separation processes, PIN-NL focuses on intensifying processes and the topic of NWGD is dewatering and drying of materials.

------

Vraag, suggestie of idee?
Als U een vraag heeft over hoe Uw productieproces duurzamer te maken, of een technologie om dat voor elkaar te krijgen of een project in gedachten heeft om dat te ontwikkelen, doe het alstublieft via de knop"drop your idea". Eén van de netwerkvoorzitters zal snel reageren.

De Kennisnetwerken
Alhoewel elk een ander aandachtsgebied heeft, hebben de procesinnovatie netwerken gemeen het overdragen en implementeren van kennis en technologie met het doel om energie- en waterverbruik te verlagen, grondstoffenrendement te verhogen, emissies terug te brengen en de kwaliteit van producten te verbeteren met duurzame productie-installaties.

Procesindustrie is alle industrie die op een of andere manier materialen procesmatig verwerkt: olie & gas, chemie, farmacie, voeding & drank, biotechnologie, bio-based materialen, pulp & papier, afval etc. Van MKB tot multinational. De drie innovatienetwerken zijn van belang voor al deze industrieën.

Zoek verder: NL GUTS gaat over scheidingstechnologieën, PIN-NL richt zich op het intensiveren van processen en het onderwerp van NWGD is ontwateren en drogen van materialen.