Log in
en | nl

Static Mixers

 • Public

Laatste bewerking:

22 januari 2016

Project code:

2015-016

Filenaam:

2015 016 3 wikisheet 3 versie 2.0 22-1-16.doc

Status:

CONCEPT

Revisie:

2.0
 

 Doel

Leveren input voor artikelen over PI voorbeelden ter verbetering van Energie Efficiency

Achtergrond

Wikisheets PI in het kader van SWO RVO – PIN-NL – NLGUTS – NWGD 2016
 

Partijen

Focal points

Telefoon

Email

PIN-NL / Uitvoerder

Henk Akse

T:0348-424462
M:06-41237695

Henk.Akse@traxxys.com

 RVO

Bart Manders

T:088-6022329
M:06-50748086

Bart.Manders@rvo.nl

 

Static Mixers

Procesenvelop

Energie dissipatie: tussen 10 and 1000 W/kg
kLa’s zijn 10-100 maal groter dan in geroerde vaten
Bovenste viscositeitsgrens: ca. 106 cP

Voordelen

Eenvoudig
Bewezen technologie
Sterke vergroting van stofoverdracht mogelijk

Risico's

Verstopping
Te hoge drukval

Commerciële status / TRL niveau

Commercieel; TRL niveau 9
 

Potentiële doelgroepen

Afvalwaterzuivering Waterschappen (MJA3)
Chemische industrie (MJA3 + MEE)
Glasindustrie (MEE)
Metallurgische industrie (MJA3 + MEE)
Olie- en Gasproducerende industrie (MJA3)
Oppervlakte behandelende industrie (MJA3)
Overige Industrie (MJA3 + MEE)
Papier- en Kartonindustrie (MEE)
Raffinaderijen (MEE)
Rubber- en Kunststofindustrie (MJA3)
Tankopslagbedrijven (MJA3)
Aardappelverwerkende industrie (MJA3)
Bierbrouwerijen (MEE)
Frisdranken, Waters en Sappen producenten (MJA3)
Groenten- en Fruitverwerkende industrie (MJA3)
Margarine, Vetten en Oliën industrie (MJA3)
Vleesverwerkende industrie (MJA3)
Zuivelindustrie (MJA3)

Omschrijving

Statische inserts voor toepassing in (reactor-)pijpen die radiale menging loodrecht op de stromingsrichting genereren of die (bij meerfasensystemen) gas/vloeistof oppervlak creëren bijvoorbeeld door kleine druppels of gasbellen te produceren.


De hiervoor benodigde mengenergie wordt onttrokken aan de flow hetgeen extra pompenergie vraagt. Het aantal benodigde mengelementen hangt af van de moeilijkheidsgraad van de menging. Statische mengers zijn vooral nuttig bij continue productie van chemicaliën. Ze worden ook toegepast in batch systemen in recycle loops. De voornaamste beperking schuilt in de gevoeligheid voor vervuiling en verstopping door bijv. slurry deeltjes.

 


 

Snel assessment

Door beantwoording van deze vier vragen kunt u snel vaststellen, of deze technologie relevant voor u kan zijn:

 1. Is na menging in uw proces de homogeniteit van uw mengsel nog onvoldoende?
 2. Voert u uw reactie uit als continu proces c.q. past u een recycle over uw batchreactor toe?
 3. Heeft u hot spots en/of een ongelijke temperatuurverdeling na menging van uw reagentia?
 4. Is uw mengtijd in de orde van minuten?

Wanneer u een of meer van deze vragen met ja beantwoord hebt, kan deze technologie relevant voor u zijn.


 

Op de PIN-NL website staan

 • Expert Reports over deze technologie (ref.2)
 • Presentaties over de technologie
 • Objectieve commentaren over toepassing van deze technologie

Zie: www.processinnovation.nl. Dit geeft U een beter idee over de vraag of de technologie in uw proces een toepassing kan vinden.

Commerciële informatie kunt u vinden op de websites van vele producenten die gespecialiseerd zijn in static mixing technologie.


 

Voorbeelden van toepassingen


Chemie

 • Mengen van oplosbare (reactieve) productstromen
 • Dispergeren van niet oplosbare (reactieve) productstromen
 • Oplossen van gassen, b.v. bij het chloreren, ozoneren
 • Het creëren van een propstroom en volledig beheersbare reactie condities bij buisreactoren voor zowel hoog viskeuze- als laagviskeuze vloeistoffen.
 • Dispergeren van vloeistoffen in extractie of wasprocessen
 • Mengen van gassen bij de intrede van reactoren, b.v. bij de productie van salpeterzuur
 • Verdampen van vloeistoffen voor oxidatiereactoren, b.v. xyleen in PTA fabrieken
 • Uitwassen van bestandsdelen uit een gasstroom
 • Homogeniseren van productstromen voor bemonstering
 • Gecontroleerd verwarmen en afkoelen
 • Neutralisatie / PH waarde correctie/instelling van productstromen met zuur of loog
 • Petrochemie
 • Chloreren van koolwaterstoffen, b.v. ethyleen naar EDC
 • Mengen van Ethylbenzeen met stoom bij de eerste dehydreerreactor in styreenfabrieken
 • Uitwassen van zure bestandsdelen uit de gasstroom gedurende de katalysator regeneratie

Raffinage

 • Homogeniseren van crude voor een representatieve BS&W metingen
 • Ontzouten van crude
 • Dispergeren van zwavelzuur of van HF in koolwaterstoffen bij de Alkylering
 • Neutralisatie / wassen van koolwaterstoffen met loog en water
 • Ontzwavelen van kerosine en benzine met loog
 • Opmengen van verschillende koolwaterstoffen en additieven tot benzine
 • Uitwassen van zuren bestandsdelen uit waterstofgas met water
 • Instellen van het evenwicht Gas / vloeistof bij de verwerking van koolwaterstoffen
 • Instellen van de viscositeit van zware olie met gasolie Sulfiet oxidatie in afvalwater met lucht

Water en afvalwater

 • Beluchten van water, b.v. verhoging van het zuurstofgehalte of oxidatie van ijzer en mangaan
 • Neutralisatie, PH waarde instelling met dosering van zuur, loog, kalkmelk of oplossen van CO2 gas
 • Verdunnen van polymeer floculeringsmiddelen door het inmengen van FeCl3 of AI2(S04)3 in water, afvalwater of in de slurry
 • Strippen van agressieve koolzuur met behulp van lucht (Ontzuren)
 • Oplossen van ozon

Gas

 • Aanpassen van de verbrandingswaarde van aardgas met behulp van propaanbijmenging
 • Het koelen van aardgas in de compressorkringloop van LNG-Terminals door het injecteren en verdampen van LNG Polymeren
 • Inmengen van katalysatoren en inhibitoren in de polymeer oplossingen
 • Creëren van propstroom condities bij polymerisatie reactoren, b.v. voor PS, PA6 (Nylon), Siliconen, etc.
 • Dispergeren van laagviskeus stripmiddel, b.v. water in polymeeroplossingen voor de ontgassingfase
 • Opwarmen van polymeeroplossingen, b.v. PS of PE voor de ontgassingfase
 • Inmengen van additieven, mineraalolie, pigmenten, etc, in de polymeeroplossing direct voor de granulator
 • Homogeniseren van temperatuur en kleurstoffen bij het spuitgieten en extruderen van kunststoffen
 • Koelen van polymeren voor het verwerken of het afvoeren van de reactiewarmte bij de polymeriseren

Levensmiddelen

 • Oplossen van CO2 in bier, vruchtensap of wijn
 • Opwarmen van koffie-extract voor de sproeitoren of vacuümverdamping
 • Opwarmen en afkoelen van chocolade massastromen
 • Opwarmen en afkoelen van zetmeel slurries onder propstroom condities
 • Inmengen van enzymen en additieven in zetmeel slurries
 • Verdunnen van vruchtensappen en het bijmengen van geur- en smaakstoffen
 • Inmengen van vruchten en smaakstoffen in yoghurt en consumptie-ijs Verdunnen van melasse met water

Papier

 • Inmengen van bleekchemicaliën in de pulp
 • Verdunnen van pulp met water voor de consistentie controle
 • Inmengen van retentie additieven voor de hoofd box
 • PH-waarde instelling met zuur en loog
 • Cosmetica en wasmiddelen
 • Verzepen van vetten met loog
 • Sulfonering van vetalcoholen met oleum
 • Mengen van tandpasta’s componenten
 • Verdunnen van was actieve stoffen
 • Inmengen van additieven bij de productie van shampoo of vloeibare zeep

Energieproductie

 • Mengen van hoogovengassen
 • Opwarmen van rookgassen in ontzwavelingsinstallaties
 • Inmengen van emulgatoren voor water in de brandstof
 • Dispergeren van water en brandstof voor de verbranding
 • Mengen van brandstof en lucht voor de verbranding

 

Referenties

1. PI Technology Descriptions; prof.dr.ir. A.I. Stankiewicz e.a., TUD, 2009.
2. Expert Report “Static Mixers”; Andrzej Cybulski, ZD CHEMIPAN, Institute of 
    Physical Chemistry, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland